sobota 19. května 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 5. epizodě

Jméno dílu: Palais Royal

Postavy

Vévoda Praslin

Nejasné časové zařazení seriálu nám dává možnost výběru mezi dvěma historickými postavami. Nabízí se César Gabriel de Choiseul (1712-1785) nebo jeho synovec Étienne-François de Choiseul (1719-1785).

Oba dva byli přátelé madame de Pompadour, jejíž politický vliv jim pomohl k získání významných funkcí. Étienne-François působil jako ministra zahraničí od roku 1758 a úřad zastával až do roku 1770 s přestávkou v letech 1761 až 1766, kdy jej oficiálně ve funkci nahradil právě César Gabriel. Ovšem i v té době měl Étienne-François velký vliv na zahraniční politiku. V roce 1770 oba upadli u krále Ludvíka XV. v nemilost a museli odejít od dvora.
Dante Alighieri

Italský básník (1265-1321), celým jménem Durante Degli Alighieri. V seriálu se objevuje jen nepřímo, když je citován úryvek z jeho nejslavnějšího díla – Božské komedie.

Dante se narodil ve Florencii, kde se aktivně účastnil politického života. V době, kdy byl v Římě jako člen poselstva u papeže Bonifáce VIII., došlo ve Florencii k převratu a Dante byl poslán do vyhnanství. Kromě již zmíněné Božské komedie patří mezi Danteho díla například sbírka milostných básní Nový život, nedokončený traktát obhajující vhodnost italského jazyka pro literaturu a filozofii Hostina či traktát O jediné vládě, ve kterém rozebírá svou představu dokonalé monarchie nezávislé na církvi.

Božskou komedii začal Dante psát roku 1308 a dokončil ji před svou smrtí v roce 1321. Původní název zněl pouze Komedie, přívlastek božská poprvé použil Boccaccio při vydání roku 1555. Dílo je rozděleno na tři části – Peklo (Inferno), Očistec (Purgatorio) a Ráj (Paradiso). Ukázka v seriálu je začátek třetího zpěvu Pekla.


Posléze se hrdina ocitá před bránou pekla.

Nad ní je nápis:

Mnou vchází se do trýznivého města,

mnou vchází se do věčné bolesti,

mnou vchází se k těm, jež Bůh věčně trestá.

Mnou dal Pán průchod spravedlnosti,

jsem z boží moci, dílem lásky jdete,

jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.

Patřím k těm věcem, které v tomto světě

jsou od věků. A navždy potrvám.

Zanechte vší naděje, kdo vstupujete.

(překlad Vladimír Mikeš)


Místa

Le Havre

Přístavní město na severu Francie, které leží u ústí Seiny do Lamanšského průlivu. Město bylo založeno roku 1517, tehdy se jmenovalo Franciscopolis na počest krále Františka I. a až později bylo přejmenováno na Le Havre-de-Grâce (Spanilý přístav). Město se nejvíce rozrostlo v 18. století, kdy došlo k rozvoji zámořského obchodu. Během bitvy o Normandii bylo město značně poničeno (zemřelo pět tisíc lidí a bylo zničeno dvanáct tisíc domů).

Cesta z Paříže do Le Havre je dlouhá přibližně 190 km.


Žádné komentáře:

Okomentovat