sobota 19. května 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky ke 4. epizodě

Jméno dílu: Adepte de la Révolution (Stoupenci revoluce)

Odkazy

Bureau du Roi

V překladu „Králův pracovní stůl“ a to přesně vystihuje jeho účel. Jedná se o nej­honosněji ozdobený stůl a s jeho výrobou se začalo nejspíše roku 1760. Prvním návrhářem byl Jean-François Oeben, mistr, který navrhl velkou část královského nábytku. Nejprve se rozhodl vyrobit velmi podrobný voskový model. Samotný stůl dokončil Jean Henri Riesener v roce 1769. Takže v době, kdy se seriál pravděpodobně odehrává, ještě Ludvík XV. u stolu sedávat nemohl, i přesto jej můžete často zahlédnout.
Stůl byl umístěn v králově pracovně a při každodenní práci jej využíval Ludvík XV. i jeho syn Ludvík XVI. Král ve stole schovával tajné dokumenty, a proto jediný klíč nosil stále u sebe. Po francouzské revoluci byl stůl převezen do muzea v Louvru a na své původní místo se vrátil až v minulém století.


Žalmy

Text, který hrabě Saint-Germain píše Caronovi na záda, zní: „Lève-toi pour me defendre.“ Je to část Žalmu 35, v češtině zní takto:


Suď se, Hospodine, s těmi, kteříž se se mnou soudí; bojuj proti těm, kteříž proti mně bojují.

Pochyť štít a pavézu, a povstaň mi ku pomoci.

Vezmi i kopí, a vyjdi vstříc těm, kteříž táhnou proti mně. Rciž duši mé: Spasení tvé jáť jsem.

Žádné komentáře:

Okomentovat