sobota 19. května 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 6. epizodě

Jméno dílu: Les Chevaliers du Roi (Královští rytíři)

Francois-Michel Durand

Ačkoliv jsme původně mysleli, že Durand je naprosto smyšlená postava, spletli jsme se, alespoň podle knihy Monsieur D'Eon, kterou objevili návštěvníci diskusního fóra Shinsen-Subs.

Durand byl jedním z d'Éonových nejbližších spolupracovníků a patřil k pouhým čtyřem lidem, kteří věděli o d'Éonově misi v Anglii. Od roku 1748 byl diplomatem a sloužil na různých dvorech, mimo jiné v letech 1755-1760 v Polsku, kde si ho všiml vévoda Broglie a přijal ho do Secret du Roi. V 60. letech dvakrát působil jako zmocněnec v Anglii a po návratu do Francie pracoval na ministerstvu zahraničí.Bastila

Pevnost vybudovaná ve 14. století, která byla součástí středověkého opevnění Paříže. Za vlády Ludvíka XIV. se stala nechvalně proslulým vězením (ačkoliv literatura a lidové fámy přehánějí).

Mezi významné osoby vězněné v Bastile patří např. slavný Muž v železné masce (který opravdu existoval, jen maska nebyla železná a nikdo nezjistil jeho pravou totožnost), básník Voltair, markýz de Sade, italský travič Exili a trochu ironicky také Hugues Aubriot, který Bastilu nechal postavit.

Dobytí Bastily 14. července 1789 znamenalo začátek Velké francouzské revoluce.


Nápis na hrobě

JULES FRANCOISE TEILLAGORY

1725-1746

VALEUREUX CHEVALIER DU ROY MORT A LA GUERRE CONTRE L'AUTRICHE

V překladu to znamená „Odvážný králův rytíř zahynul ve válce proti Rakousku“. A onou válkou je podle roku Válka o rakouské dědictví.


Válka o rakouské dědictví

Sérii několika konfliktů, které se odehrály v letech 1740 až 1748. Potíže nastaly, když roku 1740 nastoupila na rakousko-uherský trůn Marie Terezie. Měsíc po její korunovaci vtrhl pruský král Fridrich II. s třicetitisícovou armádou do Slezska, aniž by se obtěžoval vypovědět válku. Dobře vycvičená armáda ovládla celé Slezsko během několik týdnů. Tím začala první slezská válka.

Možnost ukrojit si z území Koruny české vycítilo i Bavorsko, dále se připojila Francie a Španělsko. Na stranu Rakouska se postavili tradiční nepřátelé Francie - Velká Británie a Holandsko. Do bojů se na obou stranách zapojovaly na kratší či delší dobu i další evropské země.

Francouzská armáda bojovala na území Čech a Rakouska, přičemž operaci v Čechách velel vévoda de Broglie. V listopadu 1741 dobylo spojené vojsko Saska, Bavorska a Francie nočním útokem Prahu. Poté byl Broglie odvolán, aby pomohl vyhnat rakouskou armádu z Bavorska, a velení Prahy převzal maršál Belle-Isle. Mezi francouzskými důstojníky se našlo několik zednářů, kteří v prosinci navrhli založit v Praze zednářskou lóži, která nejprve nenesla žádné označení, později se nazývala U Tří korun, poté U Tří hvězd a od roku 1763 U Tří korunovaných hvězd.

První slezská válka skončila roku 1742 dohodou o předání podstatné části Slezska Prusku, rakousko-uherské monarchii zůstala jen část přibližně o rozloze současného českého Slezska. Zbývalo ještě vyhnat francouzské a bavorské armády z Čech. To se podařilo v prosinci po vyhnání Francouzů z Prahy, ale některé posádky vzdorovaly déle – francouzská posádka v Chebu se vzdala až v září 1743.

Mír ovšem netrval dlouho, koncem srpna 1744 vtrhl Fridrich II. do Čech, protože se obával, že by se Marie Terezie mohla pokusit získat Slezsko zpět. Tím začala druhá slezská válka. V září Prusové na dva měsíce dobyli Prahu. Rakouské armádě se podařilo Prusy vyhnat z Čech v prosinci. Jen pár dní poté bylo vydáno královské nařízení, které obvinilo Židy z vyzvědačství pro Prusy. Proto měli všichni Židé opustit Čechy, Moravu a české Slezsko. O několik let později bylo nařízení díky protestům Holandska a Anglie a také z ekonomických důvodů odvoláno.

Druhá slezská válka skončila v prosinci 1745 drážďanským mírem, válka ovšem pokračovala v Itálii a Holandsku. Definitivním koncem války byla dohoda uzavřená v Cáchách roku 1748. Takřka vše se vrátilo do podoby před válkou, jen rakousko-uherská monarchie ztratila velkou část Slezska.


Žádné komentáře:

Okomentovat