pondělí 9. července 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 12. epizodě

Jméno dílu: Repose en Paix dans ta Patrie (Odpočívej v pokoji)

A máme tady poslední díl, který se odehrává v Rusku.

Alexandrův sloup

Sloup, který je dominantou petrohradského Palácového náměstí, je pojmenován po caru Alexandru I. a byl postaven v letech 1830-1834 na oslavu ruského vítězství nad Napoleonem. Jak je vidět, v době seriálu tedy ještě na náměstí stát nemohl, ale nebudeme si kazit tu dojemnou scénu. Monument navrhl původem francouzský architekt Auguste de Montferrand a socha anděla na jeho vrcholku je dílem ruského sochaře Borise Orlovského.

Celý monument se tyčí do výšky 47,5 m a jeho hlavní část je vysoká 25,45 m a je vytesána z jednoho kusu žuly. Tento monolit, vážící 660 tun, pochází z lomu nedaleko Vyborgu a do Petrohradu byl dopraven po moři.Velká carská koruna

Při korunovaci carů se samozřejmě používaly bohatě zdobené koruny již dříve, ale Velkou carskou korunu vyrobil dvorní klenotník Jeremia Pauzie pro korunovaci Kateřiny Veliké roku 1762. Bohužel nestihl korunu dokončit na obřad, ale Kateřina ji používala později.

Koruna je vykládána přibližně pěti tisíci diamanty a na vrcholku je zasazen jeden ze sedmi kamenů Ruské sbírky diamantů – velký rudý spinel, který váží 398 karátů a do Ruska jej z Číny přivezl vyslanec Nikolaj Spafarij.Ruští carové navázali na tradici byzantských císařů a při korunovaci si korunu na hlavu pokládali sami. Tím dávali jasně najevo, že jejich moc pochází přímo od Boha.Žalm 2

A máme tady ještě jeden zatím nepoužitý žalm.

Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují?

Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho,

Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy jejich.

Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim.

Tehdáž mluviti bude k nim v hněvě svém, a v prchlivosti své předěsí je, řka:

Jáť jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou.

Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě.

Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé.

Roztlučeš je prutem železným, a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš je.

A protož, králové, nyní srozumějte, vyučujte se, soudcové zemští.

Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením.

Líbejte syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste na cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho.
Žádné komentáře:

Okomentovat