neděle 29. července 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 13. epizodě

Jméno dílu: Le Signe (Znamení)

Naši hrdinové už se přesunuli do Anglie a máme pro vás další várku zajímavostí.

Hrabě de Guerchy

Claude-Louis-François de Régnier, hrabě de Guerchy, markýz de Nangis, baron de Guierche se narodil roku 1715 a zemřel roku 1767. Do armády vstoupil již roku 1729 a v letech 1733-1760 se vyznamenal v několika taženích. Hrdinství v bitvě u Fontenoy mu vysloužilo verš ve Voltairově básni Poème de Fontenoy.

Po podepsání mírové dohody v roce 1763 byl jmenován francouzským velvyslancem v Londýně. Měl na starosti poválečná vyrovnání s Anglií a podobně výbušné záležitosti. Jeho diplomatické schopnosti byly údajně velice slabé, v korespondenci vévody de Broglie je často označován kódovým jménem Začátečník. Jako jeho rádce a zástupce byl do Londýna vyslán d'Éon de Beaumont. Již od začátku ovšem mezi nimi vzplanul konflikt, jelikož se d'Éon odmítl stát de Guerchyho podřízeným. Později se velvyslanec údajně pokusil d'Éona otrávit.

Spory jim vydržely až do roku 1767, kdy Guerchy požádal o propuštění. Král mu vyhověl a povolal ho zpět do Francie. Krátce na to ovšem Guerchy zemřel.The Hellfire Club

Uzavřený klub, který založil Sir Francis Dashwood, se scházel přibližně od roku 1746 do roku 1763. Není prokázáno, že by členové sami používali název Hellfire Club, ale používali různá jména, např. Bratrstvo sv. Francise z Wycombe nebo Medmen­ham­ští mniši. Během 18. století ovšem vzniklo několik spolků nazvaných „Hellfire Club“. Členové si mezi sebou říkali „Bratři“, Dashwood byl „Opat“ a prostitutky, které často navštěvovaly jejich setkání, byly „Sestry“.


Klub se scházel na Dashwoodových pozemcích – v jeskyních ve West Wycombe (vstup do jeskyní na fotce) a Medmenhamském opatství.

Do as thou wilt“ („Čiň, čeho ti libo“)

Tuto filozofii vyjádřil již v 16. století François Rabelais ve své knize Gargantua a Pantagruel a Francis Dashwood ji ve svém klubu rád uvedl do života. Roku 1904 tento přístup opět oživil Aleister Crowley ve své Knize Zákona (The Book of Law).Francis Dashwood

Patnáctý baron le Despencer byl věhlasný prostopášník a politik (dva roky byl státním pokladníkem). Žil v letech 1708 až 1781, roku 1726 se vydal na velkou cestu po Evropě. Krátce po svém návratu do Anglie založil Hellfire Club. Právě kvůli svým aktivitám v klubu byl často označován za ďáblova služebníka.

Jeden čas také sloužil jako Vrchní poštmistr a během té doby si dopisoval se svým americkým protějškem, Benjaminem Franklinem, který údajně několikrát navštívil zasedání Hellfire Clubu.Paul Whitehead

Jeden ze zakládajících členů Hellfire Clubu a podle některých informací také jeho správce. Povídá se, že tři dny před svou smrtí strávil pálením všech dokumentů souvisejících s klubem. Zemřel roku 1774 a Dashwoodovi odkázal své srdce a 50 liber na mramorovou urnu. Jeho srdce bylo uloženo v nově postaveném mauzoleu ve Wycombe.Žalm 4

V opatství jste mohli zaslechnout konec žalmu 4.Přednímu zpěváku na neginot, žalm Davidův.

Když volám, vyslyš mne, Bože spravedlnosti mé. Ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval, smiluj se nade mnou, a vyslyš modlitbu mou.

Synové lidští, dokudž sláva má v potupě bude? Dlouho-liž marnost milovati a lži hledati budete? Sélah.

Vězte, žeť jest oddělil Hospodin sobě milého. Vyslyšíť mne Hospodin, když k němu volati budu.

Uleknětež se a nehřešte, přemyšlujte o tom v srdci svém, na ložci svém, a umlkněte. Sélah.

Obětujte oběti spravedlnosti, a doufejte v Hospodina.

Mnozí říkají: Ó bychom viděti mohli dobré věci. Hospodine, pozdvihni nad námi jasného oblíčeje svého,

I způsobíš radost v srdci mém větší, než oni mívají, když obilé a víno jejich se obrodí.

Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné.


Žádné komentáře:

Okomentovat