pátek 3. srpna 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 15. epizodě

Jméno dílu: Le Dernier Ordre Secret (Poslední tajný rozkaz)

Dnes jen krátce o sendvičích.

Hrabě Sandwich

John Edward Montagu, čtvrtý hrabě Sandwich, se narodil v listopadu 1718 a zemřel v srpnu 1792. Studoval v Cambridge a poté strávil několik let na cestách. Po návratu do Anglie usedl ve Sněmovně lordů a zanedlouho byl jmenován jedním z komisařů Admirality.

Od roku 1746 se podílel na vyjednáváních, která vedla k ukončení války o rakouské dědictví dohodou v Cáchách roku 1748. Následně byl jmenován prvním lordem Admirality a na tomto postu setrval až do roku 1751. O dva roky později se stal ministrem zahraničí a v tomto úřadě se aktivně podílel na stíhání radikálního novináře a politika Johna Wilkese, který byl obviněn z urážky na cti a šíření pornografických děl.

John Wilkes i hrabě Sandwich byli členy Hellfire Clubu a Sandwichovo zaryté nepřátelství údajně vyvolal Wilkesův žert s paviánem. Podrobnosti se mi bohužel nepodařilo zjistit.

Dále byl hrabě Sandwich od roku 1768 vrchním poštmistrem, od roku 1770 opět ministrem zahraničí a v letech 1771-1782 opět prvním lordem admirality. Během svého života sice zastával množství významných úřadů, ale nebyl příliš schopný a velice úplatný.

Několik památek na něj ovšem zůstalo. Nadšeně podporoval objevitelské cesty kapitána Cooka a také zajistil, aby mu admiralita poskytla příspěvek na nákup a opravy lodí. Kapitán Cook po něm z vděčnosti pojmenoval Sandwichovy ostrovy (nyní Havaj), Jižní Sandwichovy ostrovy (britské zámořské území v jižním Atlantiku) a Montaguův ostrov u pobřeží Aljašky.

A samozřejmě (určitě na to čekáte už od začátku), je to ten pán, po kterém je pojmenován sendvič. Dějepisci se ovšem nemohou shodnout, který z příběhů je pravdivý. Zda ten oblíbenější, že si hrabě Sandwich nosil sendviče jako svačinu, aby nemusel odcházet od rozehrané karetní hry. Nebo přízemnější verze, která původ sendviče řadí spíše do pracovny v admiralitě, kde hrabě trávil celé dny ponořen do práce.

2 komentáře: