pátek 7. září 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 23. epizodě

Jméno dílu: Par amour, le plus grand (Skrze ohromnou lásku)

Je Anna skutečná postava nebo vymyšlená?

Královská kaple ve Versailles

Interiéry kaple jsou jedny z nejhonosnějších v celém paláci. Stavba kaple započala roku 1689, byla ovšem kvůli válce na deset let přerušena. Architektem kaple byl Jules Hardouin-Mansart.

Kaple je zasvěcena sv. Ludvíkovi a byla vysvěcena v roce 1710. Podlaha je vykládána různobarevným mramorem a u paty schodů vedoucích k oltáři najdete monogram Ludvíka XIV.Anna Rochefort

Nepodařilo se mi najít žádné doklady o historické postavě stejného jména z doby seriálu, takže Anna nejspíš bude úplně vymyšlená.

A příjmení Rochefort... Vzpomínáte si ještě, z jakého města byl převezen oltář do londýnského Chrámu neposkvrněného srdce Panny Marie? (poznámky k 19. dílu) A pokud jste četli Tři mušketýry (zmíněné v poznámkách k 2. dílu), možná se vám vybaví hrabě de Rochefort, pravá ruka kardinála Richelieua.Původ Maximiliána Robespierra

O Robespierrově rodině se dlouho vykládalo, že pochází z Irska, při nedávných výzkumech byl ovšem rod Robespierrů vysledován ve Francii až do 12. století.Královský žalm

Další odkrytý kousek z knihy.

Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d’Éon de Beaumont, 1728

Tento muž bude mečem... pravdu... jeho čest...Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, 1703

Tento muž se stane ukazatelem, který svou zapřenou krví všechny dovede k novému řádu.Žalm 142

Vyučující Davidův, když byl v jeskyni, modlitba jeho.

Hlasem svým k Hospodinu volám, hlasem svým Hospodinu pokorně se modlím.

Vylévám před oblíčejem jeho žádost svou, a ssoužení své před ním oznamuji.

Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj, ty znáš stezku mou; na cestě, po kteréžkoli chodím, osídlo mi ukryli.

Ohlédám-li se na pravo, a patřím, není, kdo by mne znáti chtěl; zhynulo útočiště mé, není, kdo by se ujal o život můj.

K tobě volám, Hospodine, říkaje: Ty jsi doufání mé a díl můj v zemi živých.

Pozorujž volání mého, neboť jsem zemdlen přenáramně; vysvoboď mne od těch, jenž stihají mne, nebo jsou silnější nežli já.

Vyveď z žaláře duši mou, abych oslavoval jméno tvé; obstoupí mne spravedliví, když mi dobrodiní učiníš.

Žádné komentáře:

Okomentovat