pátek 7. září 2007

Le Chevalier D'Éon - poznámky k 24. epizodě

Jméno dílu: La parole est (To slovo bylo...)

A nakonec se podíváme do královy ložnice. Ještě upozornění, které jste snad pochopili sami už dřív: Pozor, poznámky obsahují spoilery.

Grand Appartement du Roi

Během přestavby za vlády Ludvíka XIV. byly přestavěny pokoje pro krále a královnu. Pro Krále Slunce bylo připraveno sedm honosně vyzdobených pokojů, každý z nich byl věnován jedné z tehdy známých planet a odpovídajícímu římskému bohu. V těchto pokojích se odehrávala spousta společenských událostí, kupříkladu bály, koncerty, karetní hry či recepce.


Králova ložnice
Žalm revoluce

V knize se objevila Deklarace práv člověka a občana, která byla vydána v srpnu 1789 a představovala první krok k vytvoření první francouzské ústavy.Poslední část žalmu

Text, který Lia ukryla ve svém těle, sice není vidět celý, ale aspoň část:

Jména dvou dětí jsou zaměněna. Jedno zní... a druhé... Nový žalm...


Monument velkého požáru Londýna

Velký požár Londýna roku 1666 připomíná 61 metrů vysoký kamenný monu­ment. Navrhli jej Christopher Wren a Robert Hooke a byl postaven mezi lety 1671 a 1677. V době stavby byl monument nejvyšší samostatně stojící kamenný sloup na světě. Kdo zdolá 311 schodů, může se z vyhlídkové plošiny kochat pohledem na celý Londýn.
Žalmy

Žalm 55 (úryvek)

Já pak k Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne.

U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj.

Vykoupíť duši mou, tak aby v pokoji byla před válkou proti mně; nebo veliké množství bylo jich při mně.

Vyslyšíť Bůh silný, a je ssouží, (neboť sedí odvěčnosti, Sélah), proto že nenapravují, aniž se bojí Boha.

Vztáhl ruce své na ty, kteříž s ním pokoj měli, a zrušil smlouvu svou.

Libější než máslo byla slova úst jeho, ale v srdci boj; měkčejší nad olej řeči jeho, a však byly jako mečové.

Uvrz na Hospodina břímě své, a onť opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby na věky pohnut byl spravedlivý.

Ale onyno, ty Bože, svedeš do jámy zatracení; lidé zajisté vražedlní a lstiví nedojdou polovice dnů svých, já pak v tebe doufati budu.

Žalm 63 (úryvek)

Přilnula duše má k tobě, pravice tvá zdržuje mne.

Pročež ti, kteříž hledají pádu duše mé, sami vejdou do největší hlubokosti země.

Zabijí každého z nich ostrostí meče, i budou liškám za podíl.

Král pak veseliti se bude v Bohu, i každý, kdož skrze něho přisahá, chlubiti se bude; nebo ústa mluvících lež zacpána budou.Žalm 78 (úryvek)

Nepamatovali na moc jeho, a na ten den, v kterémž je vysvobodil z ssoužení,

Když činil v Egyptě znamení svá, a zázraky své na poli Soan,

Když obrátil v krev řeky a potoky jejich, tak že jich píti nemohli.

Dopustil na ně směsici žížal, aby je žraly, a žáby, aby je hubily.

A dal chroustům úrody jejich, a úsilí jejich kobylkám.

Stloukl krupami réví jejich, a stromy fíkové jejich ledem.

Vydal krupobití na hovada jejich, a na dobytek jejich uhlí řeřavé.

Poslal na ně prchlivost hněvu svého, rozpálení, zůřivost i ssoužení, dopustiv na ně anděly zlé.

Uprostrannil stezku prchlivosti své, neuchoval od smrti duše jejich, ano i na hovada jejich mor dopustil.

A pobil všecko prvorozené v Egyptě, prvotiny síly v staních Chamových.

Ale lid svůj vyvedl jako ovce, a vodil se s nimi jako s stádem po poušti.

Vodil je v bezpečnosti, tak že nestrašili, nepřátely pak jejich přikrylo moře,

Až je přivedl ku pomezí svatosti své, na horu tu, kteréž dobyla pravice jeho.

Během celého seriálu bylo žalmů použitých opravdu hodně. Však se podívejte sami: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 34, 35, 55, 63, 78, 80, 94, 119, 121, 142, 143.

4 komentáře:

 1. Nejdříve chci poděkovat za vaši práci na enkódech, fakt výborný. Dále bych se rád zeptal ohledně trackeru, bylo by možné nemazat torrenty na jednotlivé díly okamžitě po zveřenění torrentu na celý komplet, ale nechat je v provozu ještě alespoň několik dní? Je frustrující když máte roztahanou nějakou epizodu a najednou vám klient začne hlásit ¨neautorizovaný torrent¨ nebo ¨torrent zrušen¨ případně jinou podobně veselou hlášku. Už se mi to stalo párkrát u Blood+ a teď znovu.
  Hodně zdaru s dalšímy překlady přeje a zdraví Medák

  OdpovědětVymazat
 2. Dík za připomínku, příště na to budu myslet.

  OdpovědětVymazat
 3. Osobně to řeším tak, že si stáhnu torrent pro celý nový MAGEPACK a po alokaci místa do něj nahraji již roztahaný soubor. Při kontrole torrent klient (AZUREUS) zjistí, že nějaké části souboru jsou již staženy a znova je nestahuje. Většinou doplňuji i již stažené předchozí díly. Pokud již nemám nějaký soubor k dispozici prostě jen v novém MEGAPACKU zakáži jeho stahování.

  OdpovědětVymazat
 4. Ještě jsem zapomněl poděkovat za perfektní práci na překladu. Osobně jsem si pročetl i všechny poznámky ke všem epizodám. Najde se v nich opravdu hodně zajímavých informací. Hlavně ať je u nás podobně perfektně zpracovaných anime více. Díky.

  OdpovědětVymazat